A MEETING BETWEEN THE TRAGIC AND THE FUNNY

HessenHuis, Antwerpen, 2008/2009

Humor in zijn rol als gastheer binnen de hedendaagse kunst

Humor is een onderdeel van het denken in belangrijke artistieke bewegingen van de 20ste en 21ste  eeuw. Het is terug te vinden in Dada, Surrealisme, Situationisme, Fluxus, Performance-art,   Pop-art, conceptuele kunst en zeer frequent in de hedendaagse kunst. Deze verbintenis die humor met kunst heeft,  is zowel zichtbaar in de visuele, alsook in de conceptuele strategie van sommige kunstwerken.
De speelse band tussen humor en kunst spreekt de laatste jaren ontzettend tot de verbeelding van theoretici en curatoren. Dit manifesteert zich in omvangrijke publicaties, veelvuldige thema-nummers van tijdschriften en de steeds prestigieuzere tentoonstellingen die aan dit onderwerp besteed worden. Hiermee wordt er een rijk en gediversifieerd terrein in de kunst blootgelegd. Het inzicht in de subtiele verschillen tussen diverse benaderingen van het thema groeit, en de interpretatie en lezing hiervan wordt permanent genuanceerder, aandachtiger en meer gewaardeerd.
Wil men een bijdrage leveren aan dit uitdeinende internationale onderzoeksproject, dan is men verplicht om nauwkeurig een deel van het onderzoeksterrein af te bakenen. Het HessenHuis en Cakehouse, die voor deze tentoonstelling een samenwerking aangaan, kiezen er daarom voor zich te focussen op het brandpunt waar tragiek en humor elkaar ontmoeten. Deze twee accenten in de kunst fungeren uiteraard perfect als elkaars contrapunt.
Binnen die thematische afrastering floreert nog steeds een habitat voor de meest uiteenlopende soorten. Er zijn kunstenaars die tragiek verpakken in een humoristische vorm. Humor kan hier voor de toeschouwer een speelse gastheer zijn om in een werk binnen te treden. De toeschouwer wordt verleid met een op het eerste gezicht eenvoudig of onschuldig beeld, om hem pas in tweede instantie – als hij zijn schild al heeft laten zakken – een veel donkere, tragische of kritische boodschap te presenteren.
Anderen gaan in tegengestelde richting te werk: de lelijkheid of schrijnende tragiek in hun werk is onmiskenbaar, maar wordt als aanvaardbaar ervaren omdat de humor waarmee ze in beeld gebracht worden, het geheel lijkt te relativeren, uit te balanceren. Zo verlegt humor de grenzen van de esthetische ervaring.
Voor weer anderen is humor, net als kunst in het algemeen, een weloverwogen strategie om tragische manifestaties van conventies en –ismen (seksisme, racisme, egoïsme, ramptoerisme, fundamentalisme, populisme…) in beeld te brengen en op de proef te stellen.  Misschien kan over deze kunstenaars gezegd worden dat humor hen de gelegenheid biedt om zich ten opzichte van de mogelijk tragische inhoud van hun werk op te stellen als de commentator, de buitenstaander partij, de hofnar. Zij moeten zich dan tevreden stellen met die beperkte invloedsfeer. Maar correcter is wellicht dat ze hun rol als kunstenaar, en de wereld van de kunst, aan hetzelfde proces onderwerpen en zo het evenwicht bewaren.
Voor Lieven Segers, de curator van deze expo, is humor een belangrijke maatstaf die wordt gehanteerd in zijn artistieke wereld. Het is enerzijds een techniek om zijn eigen ideeën en ervaringen te vertalen naar een artistieke praktijk en anderzijds is het voor hem een bijna cruciale eigenschap geworden om in het werk van anderen iets te vinden wat aanslaat.

Sara weyns & Lieven Segers


Deelnemende kunstenaars:

Fred Bervoets (B), Bissy Bunder (D/B), Olaf Breuning (CH), Vaast Colson (B),  Anton Cotteleer (B), Jos de Gruyter & Harald Thys (B), Geert Goiris (B),  Kati Heck (D), Nick Hullegie (NL), Lisa Jeannin (ZW), Peter Lemmens (B), Michèle Matyn (B), Julien Prévieux (F), Franck Scurti (F), Roman Signer (CH), Dennis Tyfus (B),  Bart Van Dijck (B), Marijn Van Kreij (NL),  Erik Van Lieshout (NL), Markus Vater (D). Daniel Johnsten (US)

 

 SimpleImage inkom
 
SimpleImage titel
 
SimpleImage meeting.2.jpg
 
SimpleImage jos&harald
 
SimpleImage daniel
 
SimpleImage michele & daniel
 
SimpleImage fred
 
SimpleImage dennis
 
SimpleImage nick & vaast
 
SimpleImage franck
 
SimpleImage roman
 
SimpleImage bart
 
SimpleImage marijn
 
SimpleImage worst
 
SimpleImage anton emmer
 
SimpleImage marijn 2
 
SimpleImage guy
 
SimpleImage olaf
 
SimpleImage michele 2
 
SimpleImage bissy bunder
 
SimpleImage bissy 2