CAKEHOUSE IN A SMURPH HOLL –any collaboration is a conflict-

conflictroom, Antwerpen,  Juli 2008.


Cakehouse in a smurph holl
is een expo waarin de samenwerking tussen Michèle Matyn en Lieven Segers in een werkperiode in het Frans Masereel Centrum centraal staat.

De twee kunstenaars hebben deze periode opgevat als een retraite waardat met een verhoogde vorm van concentratie werd bekeken wat Cakehouse zou kunnen zijn en in welke gedaante dat Cakehouse zich in de toekomst zou kunnen manifesteren.Er werden op voorhand geen afspraken of richtlijnen uitgetekend hoe dit zelfonderzoek juist zou moeten verlopen. Alles ontstond ter plaatse met als voornaamste grondstof een reeks van uitdagingen die aan elkaar werden gesteld.Deze uitdagingen in de vorm van intensieve tekensessies, fotosessies, graveer-discussies tijdens tafelmomenten, en een dagboek gevuld met one-liners kregen een grafische verwerking via de verschillende druktechnieken van het Frans Masereel Centrum.

 

SimpleImage cakehousepicture